Iga õpetaja peab olema kohusetundlik, sest vastutab teiste inimeste moraalse ja vaimse seisundi eest. Läbi viidud tund mõjutab õpilast. Sellepärast on iga õpetaja vastutav impulsi eest, mida ta edasi annab. See ongi põhjuseks, miks ma pean õpetajana hästi läbi mõtlema oma tõekspidamised, et minu õpetamisprotsess oleks maksimaalselt efektiivne.

Esmalt tekib mul küsimus: "Mida õpilased minult ootavad?". Arvan, et iga õpilane tahab saada rohkem teadmisi ja kulutada vähem aega õppimisele/teadmiste omandamisele. Seetõttu pean  koguaeg proovima anda edasi uusi teadmis, kasutades lihtsamaid õpetamismeetodeid, mis oleksid samaaegselt ka produktiivsed. Inimene peab tundma end õppimisprotsessis mugavalt, sest informatsioon antakse edasi arusaadavalt ja õigel tasemel.

Samal ajal on tähtis, et õppijale meeldiks valitud eriala ning õppimisest oleks tulevikus kasu. Seda nimetakse motivatsiooniks, ning minu, kui õpetaja kohustus on aidata kõikidel õppijatel üles leida tema enda eesmärgid, miks ta õpib. Samuti arvan, et hea vaimne seisund on ka oluline, kuna mõjutab õpilaste jõudlikkust. Kui õpilasel on kindel tahe, on tal energia ja jõud õppida ning oma eesmärgid täita.

Teine tähtis küsimus minu jaoks on: "Mida ma saan õpilasele anda?". Esimesena muidugi oma ainete oskused. Aga kui mul on suurem elukogemus mingis valdkonnas ning ma saan siduda oma tunnid üldpädevustega või aidata läbivatel teemadel, siis võiks seda kindlasti teha. Näiteks, olles arvutiõpetaja, saan rääkida aja väärtustamisest. Tänapäeval on oluline roll Internetil, kus on enamus, kui mitte kõik informatsioon sinna koondatud ja igaüks saab vabalt seda kasutada vastavalt enda vajadustele. Teiselt poolt vaadates, on seal ka väga palju väär informatsiooni, mis segab efektiivse töö tegemist. Aja ja oma tegevuste planeerimine ning nende tagajärgedest arusaamine aitab oma elu eesmärgi ellu viimisele, konkurentsivõimelise ja üldse huvitava ning aktiivse elu saavutamisele. Samal ajal ma saan näidata kuidas ja kust leida kvaliteetset informatsiooni.

Arvutiõppes on palju inimestega suhtlemist, mis toimub nii Interneti teel, kui ka tunnis õpetaja ja õpilaste ning õpilaste vahel. Sellepärast väärtustab informaatika tund suhtlemist. See on ehe näide sellest, kui tähtis on meie sõprade ja perekonna tähelepanu ja nende eest hoolitsemine, isegi siis kui nad on kaugel. Hetkel kaasaegne probleem noorte hulgas puudutab just eelmainitud teemat. Virtuaalne suhtlemine muutub eelistatuimaks kui silmast-silma suhtlemine. Kui õpetaja on õpilaste hulgas autoriteet ning esimene pöörab suurt tähelepanu nö päris elus suhtlemise olulisusele võivad õpilased seda väärtustada ning teha sellest johtuvalt parimad otsused. Aga minu eesmärgiks ei ole õpilaste sundimine oma mõtteid muuta, vaid lihtsalt suunata nende mõtted selle teema juurde, lõppkokkuvõttes otsuse teevad nad ise. 

Kui tunni ajal tekib diskussioon olulisel teemal, siis minu arvates peaksin mina kui õpetaja suunama õpilastel ise leidma kõiki rahuldav lahendus. Siit saavad õpilased praktikat ning oskuse edaspidi lahendada konfliktseid situatsioone.

Minu arvates ei ole õpetaja lihtsalt ühe või mitme aine edasiandja, mille temaatika ja väärtus on seotud informatsiooni edastamisega. Tõeline õpetaja on kindlasti autoriteet ja sõber, ta arvestab kõikede õpilaste omapärasustega, nende soovide ja võimetega. Ta saab tuua tundi kõik enda teadmised ja kogemused, et iga õpilane saaks pärast läbitud tundi maksimaalse kasu.

 

Ma loodan, et ma saan arvestada kõik läbivaadatud momendid täikasvanute koolitajana olles. Aga see ei ole muidugi kõik. Õpetaja peaks end pidevalt arendama: oskuseid ja teadmisi täiendama, et anda ennast kõik.

See Portfoolio on tehtud 6. tase täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. E-portfoolio sisaldab:

  • Europassi CV
  • Eneseanalüüsi koos tõendusmaterjalidega